20

سال تجربه

کلاسیک پردیس چگونه شکل گرفت !

درباره ما

رستوران پردیس لفتخار دارد از سال 1375 همزمان با شروع فعالیت خود با نظارت کامل کیفیت خاص خود را حفظ نماید.


برخی از عواملی که رستوران پردیس را شایسته انتخاب شما عزیزان کرده:

استفاده از مرغ کشتار روز در بسته بندی های مورد تایید وزارت بهداشت
استفاده از مرغ کشتار روز در بسته بندی های مورد تایید وزارت بهداشت
استفاده از مرغ کشتار روز در بسته بندی های مورد تایید وزارت بهداشت
استفاده از مرغ کشتار روز در بسته بندی های مورد تایید وزارت بهداشت